Odlingskurs

Småskalig ekologisk odling

 

Kursen Småskalig ekologisk odling vänder sig till alla som vill lära sig mer om ekologisk grönsaksodling i teori och praktik.
Nu för åttonde året i rad!
Kursen ges på halvtid och distans. Du har rätt att söka studiestöd för kursen via CSN.

 

Den ger dig ett ekologiskt helhetsperspektiv och kunskap om hur lokal, småskalig livsmedelsproduktion kan bidra till ett hållbarare samhälle. Kursen behandlar ekologisk odling i lite större skala där man får lära sig de hantverksmässiga grunderna för att lyckas som ekologisk odlare.

 

Vi lär oss grundläggande odlingsteori, trädgårdsplanering, förkultivering, sådd- och plantering, ogräshantering, skörd, ekonomi och småföretagande, försäljning, lagring och förädling av olika produkter.
Även om fokus ligger på ekologisk odling av grönsaker så behandlar kursen också en del andra aspekter som kan bidra till ökad lokal självförsörjning; t.ex. bakning, förädling, djurhållning (b l a av får och höns), byggande m.m.
Kursens teoretiska delar utförs till stor del på distans. Teorin behandlar både odlingskunskap, humanekologi, permakultur, ekonomi och regler för ekologisk odling. Kursens pratiska delar sker på våra gemensamma träffar, sammanlagt 11 stycken.
Träffarna är till stor del praktiskt inriktade. Mellan träffarna sker litteraturstudier och projektarbete på egen hand eller i mindre grupp. Träffarna sker på Alsike Trädgård i Knivsta samt i Österfärnebo.

 

 

Kursen startar den 12 oktober 2019 och pågår till och med september 2020.
Sista ansökningsdag för kursen är 20 juni 2019.

 

Kursen arrangeras i samarbete med Färnebo folkhögskola.
Ansökningsblanketter och mer information hittar ni på skolans hemsida:
www.farnebo.se

 

Ni kan också ladda ner en detaljerad kursplanering här:

2019-20