Småskalig ekologisk odling

I samarbete med Färnebo folkhögskola arrangerar vi för tionde året i rad en ettårig odlingskurs med inriktning på småskalig ekologisk odling. Kursen är på 50% och distans.

Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om ekologisk grönsaksodling i teori och praktik. Den vänder sig till dem som vill odla i lite större skala för egen självförsörjning och/eller till dem som vill arbeta med grönsaksodling och sälja sina produkter till en vidare marknad. Den vänder sig också till dem som är intresserade av ekologiska helhetsperspektiv och på vilket sätt lokal och småskalig livsmedelsproduktion kan bidra till ett hållbarare samhälle.

Kursinnehåll

Kursen behandlar ekologisk odling i lite större skala (100 kvadratmeter till 1 hektar) där man får lära sig de hantverksmässiga grunderna för att lyckas som ekologisk odlare. Vi lär oss grundläggande odlingsteori, trädgårdsplanering, förkultivering, sådd- och plantering, ogräshantering, skörd, ekonomi och småföretagande, försäljning, lagring och förädling av olika produkter. Även om fokus ligger på ekologisk odling av grönsaker så behandlar kursen också en del andra aspekter som leder mot ökad självförsörjning; t.ex. bakning, förädling och djurhållning, m.m.

Kursens teoretiska delar utförs till stor del på distans. Teorin behandlar både odlingskunskap, humanekologi, permakultur, ekonomi och regler för ekologisk odling.
Kursens praktiska delar sker på våra gemensamma träffar. Sju träffar sker hos Alsike Trädgård utanför Knivsta och tre sker i skolans lokaler i Österfärnebo eller på annan ort. Alsike Trädgård driver en ekologisk frilandsodling på en halv hektar som är certifierad av KRAV. De bedriver också växthusodling på totalt 600 kvadratmeter. De säljer sina grönsaker via ett Andelsjordbruk (prenumeration på kassar) till privata kunder, via gårdsbutik, på marknader och till en del grossister och ICA affärer..

Ett projektarbete ingår i kursen, exempel på projekt kan vara:
– Hur kan jag/vi själv odla för att bli självförsörjande
– Hur startar jag/vi ett eget företag som säljer ekologiska grönsaker
– Planera en egen trädgård efter ekologiska principer
– Hur kan jag förädla mina grönsaker till inläggningar och mjölksyrning
– Hur kan jag få min kommun att inhandla mer närodlad och ekologisk mat

 

Arbetsformer

Träffarna är till stor del praktiskt inriktade. Här står arbete i kallväxthus, bänkgård och grönsaksfält i fokus. Vi tror att det bästa sättet att lära sig ekologisk odling är att själv få praktisera och utföra alla odlingens moment. Den praktiska kunskapen kan sedan återkopplas till den teoretiska för en mer fördjupad förståelse. Oftast finns många olika arbetsuppgifter så arbete i större och mindre grupper är vanligt. Vi kanske behöver snickra nya såbänkar, så sallads frön, dra bevattning och rusta upp matkällaren under en och samma dag. Då är det viktigt att rotera arbetsuppgifterna så att alla får prova de olika sysslorna.
Mellan träffarna sker litteraturstudier med hemuppgifter samt arbete med ett eget projekt.
Vi kommer använda oss av Facebook (en sluten grupp) för kommunikation mellan träffarna.

Kostnader

Undervisningen på kursen är kostnadsfri. Kostnader tillkommer för resor, studiebesök, kurslitteratur, boende och mat i samband med helgträffar och studiebesök. Kostnader för mat och boende uppskattas kunna bli ca 600 kr per helg. Kostnader i samband med studiebesök kan uppgå till 800kr. Vid träffarna i Alsike ordnas boendet själv.
Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Frågor

Ansvarig lärare på kursen är Pär Eklund. Har ni frågor om kursen kontakta Pär.
Ring på mobil 0700-453780 eller skriv mejl till: par.eklund@farnebo.se

Anmälan och antagning till kursen

Ni ansöker till kursen med hjälp av ansökningsblankett och de instruktioner som ni hittar på Färnebo folkhögskolas hemsida:

www.farnebo.se

Sista ansökningsdag är 20 juni 2023 Ni får besked om ni kommit in på kursen under juli månad. När kursen är full så upprättas en kölista för eventuella restplatser.
Antagning sker med hjälp av personligt brev där du ska motivera varför du vill gå kursen.

Följande erfarenheter är meriterande i antagningsprocessen:
– Tidigare erfarenhet av odling
– Planer på att starta egen yrkesmässig odling
– Att du sökt kursen ett tidigare år (och då inte kommit in på den).
– Stort intresse och kunskap av småskalig livsmedelsproduktion

 

Kursen startar alltid i oktober och pågår till september året efter. Här nedan kan ni se vad de olika momenten på kursen innehåller. Ni kan också se en aktuell litteraturlista för kursen.

Moment 1

Helgträff på Alsike Trädgård

Kursstart. Presentation av kurs och deltagare.

Om ekologisk odling, självförsörjning, permakultur, matsurveränitet och odling som samhällsförändring.

Fältvandring och presentation av Alsike Trädgård.

Praktiskt arbete i trädgården.

Genomgång av litteratur, lärplattform och eget projektarbete.

Arbete med hemuppgifter via lärplattform:

Ekologisk odling, permakultur, självförsörjning och samhällsförändring.

Oktober
november - januari

Moment 2

Helgträff på Färnebo folkhögskola

Ekologiska principer och odlingsåret

Generella och specifika åtgärder för att lyckas med en bra ekologisk odling. Växtföljd, gröngödsling, markvård och gödselplanering.

Småskalig mattillverkning: Att förvara och förädla grönsaker.

Arbete med hemuppgifter via lärplattform:

Gör en egen växtföljd, planera dina odlingar i detalj (rita på din trädgård, planera sådd, plantering, skörd, gör en växtnäringsbalans och jordanalys).

Moment 3

Helgträff på Färnebo folkhögskola

Kan man leva på att vara ekologisk odlare; visioner och möjligheter. Om ekonomi, eget företag och regler för ekologisk odling.

Utifrån Alsike Trädgårds planering tittar vi närmare på odlingsplanering och plantuppdragning. Om olika sätt att planera sina odlingar (radodlade grönsaker och fasta bäddar). Hur skall man tänka kring plantor/direktsådd.

Småskalig mattillverkning: Surdegsbröd

Arbetet med det egna projektet startar här.

Arbete med hemuppgifter via lärplattform:

Att arbeta med sitt projekt och plantuppdragning.

februari
mars

Moment 4

Helgträff på Färnebo folkhögskola

Växtskydd: hur man skall tänka kring sjukdomar och skadedjur. Effektiva metoder att arbeta med i sin odling.

Lokal matproduktion: Erfarenheter och tips för att sälja grönsaker via t.ex. Marknad, Grossister, Andelsjordbruk, Reko ringar, Offentlig upphandling, Dagligvaruhandel och gårdsförsäljning.

Att arbeta med växthus och bänkgårdsodling.

Arbete med hemuppgifter via lärplattform:

Växtskydd och försäljning av grönsaker.

Moment 5

Helgträff på Alsike Trädgård

Teknik för småskalig odling. Maskinkunskap i teori och praktik. Vi går igenom användning av traktor med redskap, jordfräs, vattenpump, såmaskin, handverktyg m.m.

Praktiskt arbete i växthus med sådd och uppdrivning av plantor.

Småskalig mattillverkning: Getter och osttillverkning.

Arbete med hemuppgifter via lärplattform:

Teknik för småskalig odling

april
maj

Moment 6

Helgträff på Alsike trädgård

Att hantera ogräs - olika strategier för att lyckas med ettåriga och fleråriga ogräs.

Fältvandring där vi tittar närmare på odlingsplanering, jordbearbetning och sådd/plantering.

Praktiskt arbete med sådd och plantering på friland. Att anlägga växtbäddar och dra bevattning.

Arbete med hemuppgifter via lärplattform:

Fokus på ogräsreglering och projektarbete.

 

Moment 7

Helgträff på Alsike Trädgård

Att följa sin odlingsplanering. Erfarenheter och uppföljning. Hur blir planeringen och arbetet effektivt.

Praktiskt arbete med sådd och plantering på friland.

Växthusodling av tomat och gurka. Att dra upp plantor, ympning, avstånd i bäddar, uppbindning, tjuvning, styrning av växtsätt, klimat och skörd.

juni
juli

Moment 8

Skogsträdgården - Odla ätbart överallt.

Utifrån praktiska exempel tittar vi närmare på hur man kan anlägga och sköta en skogsträdgård.

Träffen blir troligen i Stjärnsund men det kan också bli på annan plats.

Moment 9

Helgträff på Alsike Trädgård

Fältvandring och uppföljning av odlingsplanering. Hur ser odlingarna ut. Blev det som det var tänkt.

Praktiskt arbete med skörd, förpackning och försäljning.

Ev. studiebesök

Redovisning av projektarbeten

augusti
september

Moment 10

Fältvandring och utvärdering.

Ev. studiebesök

Redovisning av projektarbeten.

Avslutning på kursen.

Litteraturlista

Ögren, E. & Bunnvik, C. (red.) 2015. Ekologisk grönsaksodling på friland. Kurspärm Jordbruksverket. P10.
Lena Israelsson: Handbok för köksträdgården
Patrick Whitefield: Permakultur i ett nötskal
David Jonstad: Kollaps – Livet vid civilisationens slut
Johan Ehrenberg: Hoppet: Bara du kan rädda världen!
Jean-Martin Fortier: The Market Gardener (eller filmerna på Youtube)
Jonas Ringqvist: Odla till försäljning: att försörja sig på småskalig grönsaksproduktion
Anne Langenskiöld Folke (red.): Trädgårdsboken om Jord
+ Kortare artiklar och andra böcker
+ Filmer om odling och självförsörjning etc.

Annan litteratur kan tillkomma.´

Referenslitteratur som är bra att ha:

Bodil Cornell och Inez Backlund: Mathantverk, Så gör mathantverkaren – Gör det själv
Boel Sandskär: Skadegörare i trädgården
Bengt Weidow: Ogräs på åker och i trädgård
Runåbergs fröer: Katalog 2008