För att få bra växtskydd och näringsförsörjning har vi en nioårig växtföljd. Vi har en tvåårig gröngödsling för att bättra på jordstrukturen och binda kväve till jorden. Det är ett överskott på fosfor och kalium i vår mullrika lerjord så vi tillför framförallt extra kväve under säsongen.

Varje del av växtföljden består av 18 fasta bäddar som är 20 meter lång och 75 cm bred. Totalt är det 162 bäddar. Den effektiva ytan som vi odlar på är 2430 kvm. Med större och mindre gångar så är ytan totalt 5600 kvm (70 x 80 meter).

På ungefär hälften av bäddarna använder vi plantduk för att underlätta ogräsrensning. Vi använder också en del kompost i utvalda delar av odlingen. Främst där vi odlar morot, palsternacka och småblad.


Nedanför kan ni se vår odlingsplanering mer i detalj.

Teckenförklaring för de olika bäddarna.               P: 10 maj    Purjolök    3:20-15

Utplantering:   P: 10 maj               

Grönsak:  Purjolök

Antal rader: radavstånd – plantavstånd:    3:20-15
                
P = Plantering
DS = Direktsådd